Termenul de garanţie este de 18 luni de la data livrării, fără limită de kilometri cu excepţia produselor care au o durată medie de utilizare mai mică. Pentru piesele recondiţionate, precum si ansamblele complete (electromotoare si alternatoare), garanţia este de 6 luni.

Certificăm prin prezenta, că produsele care fac obiectul vânzării sunt distribuite de firma noastră şi sunt interschimbabile cu piesele originale, conform cataloagelor editate de producători.
Reclamaţiile ulterioare la neconcordanţă dintre marfa, factură şi preţ se acceptă pe o perioadă de trei zile lucrătoare, de la data livrării.
AUTOELECTRIC IMPEX î-şi rezervă dreptul de a modifica preţurile, în funcţie de fluctuaţia cursului valutar.
Returul la marfă se acceptă cu anunţarea prealabilă a firmei noastre.
Piesele care fac obiectul unei cereri de garanţie vor fi însoţite obligatoriu de următoarele documente:
–     Copie factura fiscală cu care a fost achiziţionată piesa;
–     Dovada montării piesei într-un service autorizat (factură fiscală, bon lucru);
–     Dovada constatatoare de defecţiune, întocmită de service-ul ce a analizat cazul;
–     Copie după talonul maşinii pe care a fost montată piesa în cauză;
–     Aviz de expediţie;
–     Piesa în garanţie;
Garanţia nu acoperă următoarele cazuri:
–     Uzura normală a pieselor, ce intră în fluxul de întreţinere al vehiculului;
–     Termenul de garanţie expirat;
–     Piesa nu poate fi identificată;
–     Piesa nu a fost identificată corect, datorită prezentării de către cumpărător a unor date greşite sau la montaj nu s-a comparat cu piesa de înlocuit;
–     Piesele de uzură, a căror longevitate depinde de condiţiile de utilizare a autovehiculului;
–     Deteriorări datorate utilizării anormale a autovehiculului, unei proaste întreţineri, neglijenţei;
–     Utilizarea piesei pentru alte alpicaţii decât cele indicate în catalogul producătorului;
–     Deteriorări datorate avariilor survenite în cazul unui accident sau provocate de factori externi;
–     Defecţiuni cauzate de o montare necorespunzătoare sau o montare într-un ansamblu cu alte piese uzate, defecte sau modificate;
–     Piesa a fost deteriorată la montare sau demontare, prezintă urme de lovire, forţare sau modificare;
Nu se acceptă la retur piese cu ambalaj deteriorat sau care prezintă urme de montaj.